Get Adobe Flash player

E-obavijesti

Translate

   
Varaždin °C
  28.08.2016 Wetter Ostsee

 

Tijekom trajanja programa polaznici stječu znanja i vještine potrebne za stručno obavljanje poslova dadilje. Završetkom programa polaznici nauče skrbiti o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života, obavljati samostalno djelatnost dadilje sukladno zakonu i pravilima struke, komunicirati s djecom, roditeljima i suradnicima, skrbiti se o emocionalnom, tjelesnom, intelektualnom i socijalnom razvoju djeteta, provoditi uravnoteženu, raznovrsnu i zdravu prehranu djeteta, provoditi higijenu i odijevati dijete, organizirati igru, rekreaciju i zabavu za dijete, nadzirati školske obveze i ostale aktivnosti djeteta prema uputi roditelja, primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.

Uvjeti za upis programa:
- završena srednja škola, najmanje u trogodišnjem trajanju
- liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnih za obavljanje poslova dadilje (dobiva se kod liječnika opće prakse)

Isprave potrebne za upis:
- svjedodžba o završnom ispitu
- rodni list
- domovnica

Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici).

 

Tijekom trajanja programa polaznici stječu znanja i vještine potrebne za stručno obavljanje poslova masera/ke. Završetkom programa polaznici nauče poznavati anatomiju ljudskog tijela, ručne masaže cijelog tijela, limfnu drenažu, tehnike masiranja vezivnog tkiva, tehnike akupresurne masaže, sigurno i pravilno upotrebljavati sredstva za rad, uspješno komunicirati sa korisnicima usluga, prepoznati sastav preparata radi određivanja kvalitete istih, nabavljati kvalitetne preparate i opremu za obavljanje poslova, koristiti stručnu literaturu, razvijati samostalnost, ustrajnost i inovativnost u radu.

Uvjeti za upis programa:

- navršenih 17 godina
- završena srednja škola, najmanje u trogodišnjem trajanju
- liječničko uvjerenje o posjedovanju psihofizičkih osobina potrebnih za obavljanje poslova (dobiva se kod liječnika opće prakse)

Isprave potrebne za upis:

- svjedodžba o završnom ispitu
- rodni list
- domovnica

 

U prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Varaždin, JVM Metalik je u suradnji sa POU Varaždin održao press konferenciju u okviru projekta "Porast znanja i kvalifikacija u JVM Metalik". Osim prezentacije projekta, predstavnici JVM-a prezentirali su rezultate i svoje iskustvo vezano za projekt "FoG" koji je bio implementiran putem EU fondova prošle godine. Na press konferenciji prisustvovali su polaznici edukacije Voditelji izrade i provedbe EU projekata.

Više informacija o projektu možete naći na J.V.M. Metalik d.o.o.

Galeriju slika možete vidjeti na našoj Facebook stranici.

 

U srijedu 13.07.2016. s početkom u 10:00 sati u prostorima Pučkog Otvorenog Učilišta Varaždin - POU VŽ na adresi Hallerova aleja 1/II, 42000 Varaždin,  JVM Metalik će zajedno sa POU VŽ-om organizirati press konferenciju u vezi s projektom „Porast znanja i kvalifikacija u JVM Metalik.“ Osim prezentacije projekta, predstavnici JVM-a će prezentirati rezultate i svoje iskustvo vezano za projekt "FoG" koji je bio implementiran putem EU fondova prošle godine.

Radi se o događaju koji će omogućiti sadašnjim, ali i bivšim polaznicima edukacije za voditelje EU projekata u POU VŽ, primjer dobre prakse: prikaz provedbe projekta i razgovor o prijavi i provedbi.

Očekujemo medije i zanimljiv sadržaj.

Više detalja vezanih uz projekt možete vidjeti u prilogu.


 

Radno vrijeme

Ponedjeljak 8 - 16 h
Utorak
8 - 16 h

Srijeda

8 - 16 h
Četvrtak 8 - 16 h
Petak 8 - 16 h

Program JAKO